Wie kent Remet uit Greetsiel?
Who knows Remet from Greetsiel?

De kwartierstaat van Aagtje Lammerts Bouwman

Deze kwartierstaat is voor ons gemaakt door Bert Blaauw. Waarvoor mijn dank. Ik heb het inzijn geheel overgenomen.

Vele van de hierna vermelde voorouders en de verwanten (o.a. uit Oost Friesland) van Aagtje Lammerts Bouwman
zijn uitvoeriger te vinden in:
"Het Geslacht Toxopaeus 1576-2000", uitgegeven door de Stichting GAToxopeus1852.

Voor nadere informatie en bestelling van dit familieboek zie

Toxopeus Website

Uw gewaardeerde aanvullingen én verbeteringen zien wij graag tegemoet.

Bert Blaauw.

 

De nummering van de staat werkt als volgt:

nr 1 = de persoon waarvoor de staat is gemaakt (in dit geval dus Aagtje) nrs. 2 en 3 = zijn/haar ouders nrs. 4,5,6, en 7 = zijn/haar grootouders nrs. 8,9,10,11,12,13,14 en 15 = zijn/haar overgrootouders nrs. 16 t/m 31 = de bet-overgrootouders enz. enz. Het aantal voorouders verdubbelt dus elke generatie.

De mannen hebben een even nummer en zijn voorgaande generaties lopen schuin omhoog De vrouwen hebben een oneven nummer en haar voorouders lopen schuin omlaag Een echtgenote heeft het nummer van haar man +1.

In ons voorbeeld:

De rechtstreekse mannelijke afstamming van Aagtje is dus 2 - 4 - 8 - 16(Redmer Tiddes) en daar houdt het op (jammer, maar het is niet anders). Van de vrouw van Redmer Tiddes (nr.17 Jantien Tox) zijn wél meer voorouders bekend dus 34 - 68(ds.Lubbertus Tox) en houdt het daar óók weer op. Van de vrouw van ds. Lubbertus Tox (68+1=69 Geeske Fewen) weten we ook wél meer, dus gaat het verder met 138 (2x69) en dan houdt het daar ook weer op. Zijn vrouw Houwke Boyen (139) volgen we verder naar haar vader: 278. Met haar moeder 279 Luire Dijken kunnen we nog wel weer verder: 558 - 1116 - 2232 - 4464

 

1. Aagtje Lammerts Bouwman geb. Jan 1774, Lalleweer, trouwde 28 Mei 1792, Heveskes, Engbert Derks Stamhuis, geb. 6 Aug 1767, Heveskesklooster, ged. 9 Aug 1767, Heveskes, arbeider te Heveskes, overl. 15 Jun 1828, Delfzijl.
Aagtje overleed 25 Mei 1823, Heveskes.
Huwelijksproclamatie te Borgsweer op 6,13 en 20 mei 1792, om te trouwen in Heveskes.

Ouders (2e generatie)

2. Lammert Redmers geb. Lalleweer, ged. 30 Sep 1736, Borgsweer, landbouwer te Lalleweer, trouwde 29 Jun 1755, te Oterdum, Wijpke Jans Vos, geb. Nieuwenhuis, ged. 22 Apr 1736, Oterdum, overl. 1803, Termunten.
Lammert overleed voor Jun 1784.
Lammert Redmers werd te Borgsweer gedoopt als 'Lambert'.

3. Wijpke Jans Vos geb. Nieuwenhuis, ged. 22 Apr 1736, Oterdum, trouwde (1) 29 Jun 1755, te Oterdum, Lammert Redmers, geb. Lalleweer, ged. 30 Sep 1736, Borgsweer, landbouwer te Lalleweer, overl. voor Jun 1784, trouwde (2) 12 Dec 1784, te Termunten, Wiete Cornelis, geb. 'van Termunten', overl. 19 Jan 1801, Termunten.
Wijpke overleed 1803, Termunten.

Grootouders (3e generatie)

4. Redmer Aysses geb. Lalleweer, ged. 26 Mrt 1701, Borgsweer, landbouwer te Lalleweer, trouwde (1) 25 Mrt 1724, te Termunten h.c., 30 Apr 1724, Borgsweer, Geeske J(oh)annes Toxopeus, geb. 1705, Lalleweer, ged. 22 Nov 1705, Borgsweer, overl. 7 Nov 1728, Lalleweer, trouwde (2) 11 Jan 1733, te Borgsweer, Aagtje Lammerts, geb. Veendijk, ged. 23 Mrt 1714, Siddeburen, overl. na 1738, Lalleweer.
Redmer overleed Lalleweer.
Redmer Aysses bezat twee boerderijen te Lalleweer.
Hij was in 1743 diaken te Borgsweer.

5. Aagtje Lammerts geb. Veendijk, ged. 23 Mrt 1714, Siddeburen, trouwde (1) 23 Nov 1731, te Siddeburen h.c., Jannes Wierts, ged. 20 Sep 1711, Borgsweer, overl. voor Dec 1733, trouwde (2) 11 Jan 1733, te Borgsweer, Redmer Aysses, geb. Lalleweer, ged. 26 Mrt 1701, Borgsweer, landbouwer te Lalleweer, overl. Lalleweer.
Aagtje overleed na 1738, Lalleweer.

6. Jan Jacobs Reerts geb. omstreeks 1690, Nieuwenhuis, landbouwer op Nieuwenhuis, trouwde 19 Feb 1719, te Oterdum, Jantien Freriks Vos, ged. 21 Jun 1696, Weiwerd, overl. na Aug 1741.
Jan overleed na Aug 1741.
Jan Jacobs Reerts was diaken te Oterdum.

7. Jantien Freriks Vos ged. 21 Jun 1696, Weiwerd, overl. na Aug 1741.

Overgrootouders (4e generatie)

8. Aysse Redmers geb. omstreeks 1663, Oterdum, landbouwer te Lalleweer, trouwde (1) 1690, te ws.Oterdum, Trijntje Tiassens, geb. Oterdum, overl. Lalleweer, trouwde (2) 1698, te ws.Oterdum, Nyze Tiassens, geb. Oterdum.
Aysse Redmers was kerkvoogd van Borgsweer.
De naam Aysse wordt ook vaak geschreven als Eise, Eisse of Eisso, terwijl de namen van beide echtgenotes - die zusters waren - ook voorkomen als 'Tyasses'.

9. Nyze Tiassens geb. Oterdum.

10. Lambert Arents geb. Siddeburen, op de Veendijk, landbouwer te Siddeburen op de Veendijk, trouwde 20 Mei 1711, 't Gericht Farmsum h.c., Trijnie Geerts.
Lambert overleed na Nov 1758.

11. Trijnie Geerts.

12. Jacob Jans Reerts geb. omstreeks 1640, Nieuwenhuis, landbouwer te Nieuwenhuis, trouwde omstreeks 1673, Lijsebet Jans, geb. omstreeks 1649, overl. 31 Okt 1719, Nieuwenhuis, 70 jr. oud, begr. Siddeburen.
Jacob overleed 11 Mrt 1735, Nieuwenhuis, 95 jr. oud, begr. Siddeburen.
Jacob Jans Reerts was in 1705 ouderling te Oterdum volgens inscriptie op kerkelijk zilverwerk.
Hij werd in 1700 als lidmaat te Oterdum genoemd.

13. Lijsebet Jans geb. omstreeks 1649, overl. 31 Okt 1719, Nieuwenhuis, 70 jr. oud, begr. Siddeburen.
Lijsebet Jans werd in 1700 als lidmaat te Oterdum genoemd.

14. Freerk Eltjes Vos geb. Termunterzijl, ged. 3 Sep 1671, Termunten, landbouwer te Weiwerd, trouwde 20 Mrt 1696, te Wagenborgen h.c., 20 Mrt 1696, Termunten, Wijpke Hindricks, ged. 13 Sep 1674, Termunten, overl. na Aug 1741.
Freerk overleed 1737, Weiwerd.
Het echtpaar komt 7 Jun 1696 van Wagenborgen naar Weiwerd.

15. Wijpke Hindricks ged. 13 Sep 1674, Termunten, overl. na Aug 1741.

5e generatie

16. Redmer Tiddes landbouwer Oterdummerwarven, trouwde (1) omstreeks 1660, ws. te Oterdum, Jantien Johannis Toxopaeus, geb. omstreeks 1637, Oterdum, overl. 12 Feb 1670, Oterdum, 33 jr., trouwde (2) 29 Nov 1674, te Weiwerd, Bouke Bennes, geb. 'van Weiwerd'.

17. Jantien Johannis Toxopaeus geb. omstreeks 1637, Oterdum, overl. 12 Feb 1670, Oterdum, 33 jr.
De grafsteen van Jantien Toxopaeus ligt thans óp de dijk bij voormalig Oterdum.

18. Tjasse Geerts geb. omstreeks 1640, wonende te Oterdum, trouwde Arentien Schultes, geb. omstreeks 1640.

19. Arentien Schultes geb. omstreeks 1640.

20. Arend Lamberts ged. 16 Dec 1659, Siddeburen, landbouwer te Siddeburen op de Veendijk, trouwde 10 Aug 1683, te Noordbroek h.c., 10 Aug 1683, Noordbroek, Aegtie Ufkes, geb. Siddeburen, op de Veendijk, overl. tussen 1700-'04.
Arend overleed tussen 1700-'04.

21. Aegtie Ufkes geb. Siddeburen, op de Veendijk, overl. tussen 1700-'04.

24. Jan Reerts geb. Oterdum, landbouwer te Nieuwenhuis, trouwde (1) omstreeks 1630, Hieke, overl. voor 1646, trouwde (2) 1646, Frouwke.

25. Hieke overl. voor 1646.

28. Eltje Frericks Vos geb. 'van Termunterzijl', landbouwer te Wagenborgen, trouwde 14 Aug 1669, te Termunten, Grietje Jans, geb. 'van Nieuwenhuis'.
Eltje Vos was eerder brouwer te Termunterzijl.

29. Grietje Jans geb. 'van Nieuwenhuis'.

30. Hendrick Jans geb. 'van Wagenborgen', schoenmaker te Termunterzijl, trouwde 14 Feb 1667, te Wagenborgen h.c., Jantien Oomkes, geb. Wagenborgen.
Hendrick overleed voor Apr 1687.

31. Jantien Oomkes geb. Wagenborgen, trouwde (1) 14 Feb 1667, te Wagenborgen h.c., Hendrick Jans, geb. 'van Wagenborgen', schoenmaker Termunterzijl, overl. voor Apr 1687, trouwde (2) Bouwe Fockes, overl. voor Feb 1671.

6e generatie

34. ds.Johannes Toxopaeus geb. omstreeks 1606, Larrelt (O.Frl.), predikant te Oterdum, trouwde omstreeks 1635, Tiaeckjen Abels, geb. omstreeks 1614, Oostwolderhamrik, overl. 3 Apr 1676, Woldendorp, 62 jr. oud, begr. Woldendorp.
Ds.Johannes overleed 3 Okt 1666, Oterdum, aan de pest, plm. 60 jr. oud, begr. Oterdum, in de kerk.

zijn grafsteen

ANNO 1666 DEN 3 OCTOBER
IS DEN GODSALIGE EN WEL
GELEERDEN JOHANNES TOX
OPOEUS PASTOR TOT OTER
DUM SIJNES OLDERDOOMS
ONGEVEER 60 EN SIJNES PRE
DIGAMTS 32 JAER SEER
CHRISTELICK GESTORVEN
EN LEIT ALHIER B'GRAVEN

35. Tiaeckjen Abels geb. omstreeks 1614, Oostwolderhamrik, overl. 3 Apr 1676, Woldendorp, 62 jr. oud, begr. Woldendorp.
De grafsteen van Tiaeckjen Abels - omstreeks 1946 op het kerkhof van Woldendorp aangetroffen - is thans tegen een muur opgesteld in de kerk van Woldendorp.

38. Schulte Havicks trouwde 21 Apr 1639, te Weiwerd, Trijne Theijes, overl. 21 Dec 1666, Weiwerd.
Schulte Havicks wordt aangenomen als lidmaat te Weiwerd op 13 Jun 1641.

39. Trijne Theijes trouwde (1) Arent Pelgrum, trouwde (2) 24 Sep 1637, te Weiwerd, Evert Claassens, trouwde (3) 3 Mei 1638, te Weiwerd (ondertrouw), Eppo Claesen, trouwde (4) 21 Apr 1639, te Weiwerd, Schulte Havicks.
Trijne overleed 21 Dec 1666, Weiwerd.

42. Ufko Fockes geb. 'van de Veendijk', trouwde (1) 24 Aug 1651, te Nieuwolda, Antje Alles, overl. voor Mei 1668, trouwde (2) ws. Frouwe Jans. Ufko overleed na Jan 1672.

43. ws. Frouwe Jans.

56. Frerick Arents geb. omstreeks 1620, ws.Wagenborgen, brouwer en landbouwer te Termunterzijl, trouwde (1) 14 Jun 1640, te Wagenborgen h.c., 14 Jul 1640, Wagenborgen, Abeltje Eltjens, geb. omstreeks 1619, ws.Wagenborgen, overl. tussen 1647-'51, trouwde (2) omstreeks 1651, Teube Jans, geb. omstreeks 1630, Oterdum.
Frerick overleed 23 Aug 1667, Termunterzijl.

57. Abeltje Eltjens geb. omstreeks 1619, ws.Wagenborgen, overl. tussen 1647-'51.

60. Jan Harmens geb. 'van Wagenborgen', landbouwer te Wagenborgen, trouwde 12 Apr 1635, te Noordbroek, Wypke Tjapkes, geb. omstreeks 1615, 'van Noordbroek', overl. na Feb 1667.
Jan overleed tussen 1647-'54.

61. Wypke Tjapkes geb. omstreeks 1615, 'van Noordbroek', trouwde (1) 12 Apr 1635, te Noordbroek, Jan Harmens, geb. 'van Wagenborgen', landbouwer te Wagenborgen, overl. tussen 1647-'54, trouwde (2) 9 Jul 1654, te Wagenborgen h.c., Pieter Eppes, geb. 'van Siddeburen', landbouwer te Wagenborgen, overl. na Feb 1667.
Wypke overleed na Feb 1667.

62. Oomke Hayes geb. omstreeks 1620, Wagenborgen, ouderling te Wagenborgen, trouwde voor Mei 1647, Martje Waldriks, geb. omstreeks 1620, overl. na Mrt 1685.
Oomke overleed omstreeks 1666, Wagenborgen.

63. Martje Waldriks geb. omstreeks 1620, overl. na Mrt 1685.

7e generatie

68. ds.Lubbertus Toxopaeus geb. 1576, Schüttorf (Bentheim), predikant te Larrelt (O.Frl.), trouwde omstreeks 1600, te ws. Larrelt, Geeske Johans Fewen, geb. omstreeks 1578, Larrelt (O.Frl.), overl. 25 Aug 1657, Larrelt, 82 jr. oud, begr. Larrelt, in de kerk.
Ds.Lubbertus overleed 3 Jul 1661, Larrelt, 84 jr. oud, begr. Larrelt, in de kerk.
De grafzerken van ds. Lubbertus Toxopaeus en zijn echtgenote zijn beide in het koor van de kerk te Larrelt ingemetseld.

69. Geeske Johans Fewen geb. omstreeks 1578, Larrelt (O.Frl.), overl. 25 Aug 1657, Larrelt, 82 jr. oud, begr. Larrelt, in de kerk.

70. Abel Aeissens geb. omstreeks 1585, Termunterhamrik, landbouwer te Oostwolderhamrik, trouwde omstreeks 1600, Jantjen, overl. omstreeks 1658, Oostwolderhamrik.
Abel overleed voor Mei 1648.
Het echtpaar kocht 10 Aug 1613 land van Haycko Tammens.

71. Jantjen overl. omstreeks 1658, Oostwolderhamrik.

76. Havick Schultes schoolmeester te Weiwerd, trouwde Lutgert, overl. 5 Sep 1666, Weiwerd.
Havick Schultes werd lidmaat te Weiwerd op 30 Sep 1627, samen met zijn vrouw.

77. Lutgert overl. 5 Sep 1666, Weiwerd.

84. Focke Ufkes
Focke overleed na Apr 1709.

112. Arent Jansen geb. omstreeks 1585, ws.Wagenborgen, landbouwer te Nieuwolda, trouwde omstreeks 1605, Wijven Vechter, geb. omstreeks 1590, ws.Wagenborgen, overl. tussen 1630-'40.
Arent overleed tussen 1640-'43.

113. Wijven Vechter geb. omstreeks 1590, ws.Wagenborgen, overl. tussen 1630-'40.

114. Eltio Popkens landbouwer te Wagenborgen, trouwde Lysbeth Geerts, overl. na Aug 1647.
Eltio overleed voor Jul 1640.
Eltjo Popkens was in 1603 kerkvoogd te Wagenborgen toen de torenklok werd aangebracht.

115. Lysbeth Geerts trouwde (1) Eltio Popkens, landbouwer te Wagenborgen, overl. voor Jul 1640, trouwde (2) 17 Nov 1641, te Wagenborgen h.c., Symen Eckes, landbouwer, overl. na Aug 1647.
Lysbeth overleed na Aug 1647.

120. Harmen Lamberts trouwde omstreeks 1610, N.N. Jans, overl. voor Mrt 1635.
Harmen overleed na Mrt 1635, Noordbroek.

121. N.N. Jans overl. voor Mrt 1635.

122. Tjapke Berents trouwde omstreeks 1615, te Noordbroek (of Wagenborgen), Lysebet Elties, overl. tussen 1642-'54.
Tjapke overleed tussen 1635-'42.

123. Lysebet Elties overl. tussen 1642-'54.

124. Haye Willems ouderling te Wagenborgen, trouwde voor 1616, Wendel Heres.
Haye overleed omstreeks 1661, Wagenborgen.

125. Wendel Heres.

126. Waldrik.
Waldrik bezat land te Termunten en een deel van een heemstee te Baamsum.

8e generatie

138. Johan Fewen geb. omstreeks 1550, landbouwer te Larrelt, trouwde omstreeks 1572, Houwke Heres (Boyen), overl. na Okt 1622. Johan overleed na Okt 1622.
Johan Fewen was in 1611 en 1619 kerkvoogd te Larrelt.
In 1580 wordt hij genoemd in het 'Schatzungsregister' met 12 koeien; in 1583 bezat hij 14 koeien en in 1586: 16 stuks.
Johan Fewen is mogelijk een zoon van Roelf Fewen en een kleinzoon of neef van Fewo von Nesserland, die in 1557 wordt genoemd. Bewijzen hiervan zijn niet gevonden!

139. Houwke Heres (Boyen) overl. na Okt 1622.

140. Aysse Abels geb. omstreeks 1560, stadsmeier te Termunten, trouwde Hase.
Aysse overleed omstreeks 1601, Termunten.

141. Hase.

224. Jan Tonnys geb. 1560, Wagenborgen, landbouwer te Wagenborgen, trouwde 1585, te Wagenborgen, Epke, geb. omstreeks 1564, ws.Wagenborgen, overl. voor Mei 1643.
Jan overleed voor Mei 1643.

225. Epke geb. omstreeks 1564, ws.Wagenborgen, overl. voor Mei 1643.

230. Geert Jacobs trouwde Menske Egges. Geert overleed na Apr 1615.

231. Menske Egges.

9e generatie

278. Hero Boyen geb. 'in de Griet', trouwde Liure Geerts Dijken, geb. Greetsiel (O.Frl.).
Hero overleed na Nov 1630.
Hero Boyen was van 1604 tot 1611 gezant van de huismansstand; in 1606 assignator en zat in 1611 in de commissie tot hervorming van de nedergerichten en het landrecht in Oostfriesland.

279. Liure Geerts Dijken geb. Greetsiel (O.Frl.).
Liure was een volle nicht van Ubbo Emmius, de latere oprichter en eerste rector van de Universiteit van Groningen.

462. Eggo Brunts landbouwer te Scheemda(9), trouwde omstreeks 1585, Ocke, overl. voor Jan 1632.
Eggo overleed voor Jan 1632.

463. Ocke overl. voor Jan 1632.

10e generatie

558. Gerlt Dyken geb. Greetsiel (O.Frl.), Erfgesetene te Greetsiel, trouwde Ette.
Gerlt Dijken bezat 75 grazen land, 18 koeien en 4 enter.

559. Ette.

924. Brunt Reenkes landbouwer te Midwolda(46), overl. omstreeks 1578, ws.Midwolda.
Brunt Reenkes wordt in 1565 bij de kerkeraadshandelingen te Midwolda genoemd.

11e generatie

1116. Dyko Meeten geb. omstreeks 1479, Erfgesetene en Sylrigter, trouwde Ida Emmen, geb. Greetsiel (O.Frl.).
Dyko overleed na 1534, Greetsiel (O.Frl.).
Dyko Meeten verliet tijdens de belegering door de Geldersen van het kasteel van de Griete in volle wapenrusting het kasteel om de Zijl te verdedigen.
Hij werd gevangen genomen en tegen een aanzienlijk losgeld vrijgelaten.

1117. Ida Emmen geb. Greetsiel (O.Frl.).

12e generatie

2232. Mete Remets geb. omstreeks 1455, 'van Greetsiel', Erfgesetene te Greetsiel, trouwde omstreeks 1478, Duire.
Mete Remets wordt in 1450 als erfgesetene 'in de Griete' vermeld.
Hij komt ook voor als Mette Reemts.

2233. Duire.

2234. Emmo Oesebrants geb. omstreeks 1455, Greetsiel (O.Frl.), erfgesetene te Greetsiel, trouwde (1) Etta, geb. 'in de Griet', trouwde (2) Liura, geb. 'in de Greeth'.
Emmo Oesebrants was getuige in 1492.

2235. Liura geb. 'in de Greeth'.
Liura bezat in 1510 land te Pilsumer Hammrich (O.Frl.).

13e generatie

4464. Remet geb. omstreeks 1410, ws. Greetsiel.
Remet wordt genoemd in 1460.

4468. Oesebrant Emmen geb. omstreeks 1425, 'in de Griete', wonende te Snederhusen, trouwde omstreeks 1454, Hissa, geb. omstreeks 1423.

4469. Hissa geb. omstreeks 1423.

Tot zover de kwartierstaat. Heelveel namen plaatsen en nummertjes. Jammer genoeg geen foto's of afbeeldingen uit die tijd. Om de lijn toch wat inzichtelijk te maken heb ik al de namen met lijnen in een stamboom verwerkt, zoals er al meer te vinden zijn op de website. Wanneer u even een pagina terug gaat door op de back knop te drukken en daar de stamboom aanklikt vinden jullie deze.

The quarter state of Aagtje Lammerts Bouwman

This quarter state is for us made by Bert Blaauw. For which my thanks. I have put it completely on the site.

Many of the after this mentioned ancestors and the relatives (f. a. from Easterly Oost Friesland) of Aagtje Lammerts Bouwman be exhaustivelyer to be found in: "The
Slaughtered Toxopaeus 1576-2000", spent through the Foundation GAToxopeus1852.

For more information and order of this family book see

Toxopeus Website

Your valued additions and improvements we see forward in thanks.

Bert Blaauw.

 

The nummering of the state works as follows:

Nr 1 = the person for which the state is made (in these case thus Aagtje) nrs. 2 and 3 = are/her parents nrs. 4,5,6, and 7 = are/her grandparents nrs. 8,9,10,11,12,13,14 and 15 = are/her grand grand parents nrs. 16 t/m 31 = the grand grand grang parents etc etc. The number of ancestors doubles thus each generation.

The men have an even number and be previous generations walk slanting upwards De women have an odd number and her ancestors walk diagonally down A wife has the number of her man + 1.

In our example:

The direct masculine lineage of Aagtje is so 2 - 4 - 8 - 16 (Redmer Tiddes) and there holds it on (misery, but notthing we can do). Of the wife of Redmer Tiddes (nr.17 Jantien Tox) we know more ancestors see 34 - 68(ds.Lubbertus Tox) and after that its also stops. Of the wife of ds. Lubbertus Tox (68+1=69 Geeske Fewen) we know something more, consequently go it further with 138 (2x69) and after that its stops also. Its wife Houwke Boys (139) we follow further to her father: 278. With her mother 279 Luire Dijken we can go further: 558 - 1116 - 2232 - 4464

 

1. Aagtje Lammerts Bouwman born: Jan 1774, Lalleweer, married 28 May 1792, Heveskes, Engbert Derks Stamhuis, born: 6 Aug 1767, Heveskesklooster, baptized 9 Aug 1767, Heveskes, worker at Heveskes, died 15 Jun 1828, Delfzijl.
Aagtje died 25 May 1823, Heveskes.
Marriages proclamation at Borgsweer on 6,13 and 20 May 1792, to get married in Heveskes.

Parents (2e generation)

2. Lammert Redmers born in Lalleweer, baptized 30 Sep 1736, Borgsweer, farmer at Lalleweer, married 29 Jun 1755, at Oterdum, Wijpke Jans Vos, born Nieuwenhuis, baptized 22 Apr 1736, Oterdum, died 1803, Termunten.
Lammert died before Jun 1784.
Lammert Redmers was at Borgsweer baptized as 'Lambert'.

3. Wijpke Jans Vos born Nieuwenhuis, baptized 22 Apr 1736, Oterdum, married (1) 29 Jun 1755, at Oterdum, Lammert Redmers, born Lalleweer, baptized 30 Sep 1736, Borgsweer, farmer at Lalleweer, died before Jun 1784, married (2) 12 Dec 1784, at Termunten, Wiete Cornelis, born 'van Termunten', died 19 Jan 1801, Termunten.
Wijpke died 1803, Termunten.

Grandparents (3e generation)

4. Redmer Aysses born Lalleweer, baptized 26 Mrt 1701, Borgsweer, farmer at Lalleweer, married (1) 25 Mrt 1724, at Termunten h.c., 30 Apr 1724, Borgsweer, Geeske J(oh)annes Toxopeus, born 1705, Lalleweer, baptized 22 Nov 1705, Borgsweer, died 7 Nov 1728, Lalleweer, married (2) 11 Jan 1733, at Borgsweer, Aagtje Lammerts, born Veendijk, baptized 23 Mrt 1714, Siddeburen, died after 1738, Lalleweer.
Redmer died at Lalleweer.
Redmer Aysses owns two farms at Lalleweer.
He was in 1743 diaken at Borgsweer.

5. Aagtje Lammerts born Veendijk, baptized 23 Mrt 1714, Siddeburen, married (1) 23 Nov 1731, at Siddeburen h.c., Jannes Wierts, baptized 20 Sep 1711, Borgsweer, died before Dec 1733, married (2) 11 Jan 1733, at Borgsweer, Redmer Aysses, born at Lalleweer, baptized 26 Mrt 1701, Borgsweer, farmer at Lalleweer, died Lalleweer.
Aagtje died in 1738, Lalleweer.

6. Jan Jacobs Reerts born around 1690, Nieuwenhuis, farmer at Nieuwenhuis, married 19 Feb 1719, at Oterdum, Jantien Freriks Vos, baptized 21 Jun 1696, Weiwerd, died after Aug 1741. Jan died after Aug 1741.
Jan Jacobs Reerts was diaken at Oterdum.

7. Jantien Freriks Vos baptized 21 Jun 1696, Weiwerd, died after Aug 1741.

Grand grand parents (4e generation)

8. Aysse Redmers born around 1663, Oterdum, farmer at Lalleweer, married (1) 1690, at ws.Oterdum, Trijntje Tiassens, born Oterdum, died at Lalleweer, married (2) 1698, at ws.Oterdum, Nyze Tiassens, born Oterdum.
Aysse Redmers was church guardian of Borgsweer.
The Aysse also often is written as Eise, Eisse of Eisso, while the names of both wives - that sisters were - also prevent as 'Tyasses'.

9. Nyze Tiassens born Oterdum.

10. Lambert Arents born in Siddeburen, on the Veendijk, farmer at Siddeburen at the Veendijk, married 20 Mei 1711, the Directed Farmsum h.c., Trijnie Geerts.
Lambert died after Nov 1758.

11. Trijnie Geerts.

12. Jacob Jans Reerts born around 1640, Nieuwenhuis, farmer at Nieuwenhuis, married around 1673, Lijsebet Jans, born around 1649, died 31 Okt 1719, Nieuwenhuis, 70 jr. of age bury in Siddeburen.
Jacob died 11 Mrt 1735, Nieuwenhuis, 95 jr. of age bury in Siddeburen.
Jacob Jans Reerts was in 1705 elder at Oterdum According to inscription on ecclesiastic silver work.
He became in 1700 as member to Oterdum named.

13. Lijsebet Jans born around 1649, died 31 Okt 1719, Nieuwenhuis, 70 jr. of age, bury at Siddeburen.
Lijsebet Jans became in 1700 as member to Oterdum named.

14. Freerk Eltjes Vos born Termunterzijl, baptized 3 Sep 1671, Termunten, farmer at Weiwerd, married 20 Mrt 1696, at Wagenborgen h.c., 20 Mrt 1696, Termunten, Wijpke Hindricks, baptized 13 Sep 1674, Termunten, died after Aug 1741.
Freerk died 1737, Weiwerd.
The married couple comes 7 Jun 1696 from Wagenborgen to Weiwerd.

15. Wijpke Hindricks baptized. 13 Sep 1674, Termunten, died after Aug 1741.

5th generation

16. Redmer Tiddes farmer Oterdummerwarven, married (1) around 1660, ws. at Oterdum, Jantien Johannis Toxopaeus, born around 1637, Oterdum, died 12 Feb 1670, Oterdum, 33 jr., married (2) 29 Nov 1674, at Weiwerd, Bouke Bennes, born 'van Weiwerd'.

17. Jantien Johannis Toxopaeus born around 1637, Oterdum, died 12 Feb 1670, Oterdum, 33 jr.
The tombstone of Jantien Toxopaeus lies now óp the bank by former Oterdum.

18. Tjasse Geerts born around 1640, living in Oterdum, married Arentien Schultes, born around 1640.

19. Arentien Schultes born around 1640.

20. Arend Lamberts baptized 16 Dec 1659, Siddeburen, farmer at Siddeburen on the Veendijk, married 10 Aug 1683, at Noordbroek h.c., 10 Aug 1683, Noordbroek, Aegtie Ufkes, born Siddeburen, on the Veendijk, died between 1700-'04.
Arend died between 1700-'04.

21. Aegtie Ufkes born Siddeburen, on the Veendijk, died between 1700-'04.

24. Jan Reerts born Oterdum, farmer in Nieuwenhuis, married (1) around 1630, Hieke, died before 1646, married (2) 1646, Frouwke.

25. Hieke died before 1646.

28. Eltje Frericks Vos born as 'van Termunterzijl', farmer at Wagenborgen, married 14 Aug 1669, at Termunten, Grietje Jans, born as 'van Nieuwenhuis'.
Eltje Vos was earlier brewer to Termunterzijl.

29. Grietje Jans born as'van Nieuwenhuis'.

30. Hendrick Jans born as'van Wagenborgen', schoemaker at Termunterzijl, married 14 Feb 1667, at Wagenborgen h.c., Jantien Oomkes, born in Wagenborgen.
Hendrick died before Apr 1687.

31. Jantien Oomkes born Wagenborgen, married (1) 14 Feb 1667, at Wagenborgen h.c., Hendrick Jans, born as 'van Wagenborgen', schoemaker Termunterzijl, before Apr 1687, married (2) Bouwe Fockes, died before Feb 1671.

6th generation

34. ds.Johannes Toxopaeus born around 1606, Larrelt (O.Frl.), preacher to Oterdum, got married about 1635, Tiaeckjen Abels, born around 1614, Oostwolderhamrik, died 3 Apr 1676, Woldendorp, 62 years of age, bury in Woldendorp.
Ds.Johannes died 3 Okt 1666, Oterdum, by plague, about 60 years of age, bury in Oterdum, in the church.

his gravestone

ANNO 1666 DEN 3 OCTOBER
IS DEN GODSALIGE EN WEL
GELEERDEN JOHANNES TOX
OPOEUS PASTOR TOT OTER
DUM SIJNES OLDERDOOMS
ONGEVEER 60 EN SIJNES PRE
DIGAMTS 32 JAER SEER
CHRISTELICK GESTORVEN
EN LEIT ALHIER B'GRAVEN

35. Tiaeckjen Abels born about 1614, Oostwolderhamrik, died 3 Apr 1676, Woldendorp, 62 years og age,bury in Woldendorp.
The tombstone by Tiaeckjen Abels- about 1946 on the cemetary of Woldendorp find - is now against a wall set up in the church by Woldendorp.

38. Schulte Havicks married 21 Apr 1639, at Weiwerd, Trijne Theijes, died 21 Dec 1666, Weiwerd.
Schulte Havicks is accepted as member to Weiwerd on 13 Jun 1641.

39. Trijne Theijes married (1) Arent Pelgrum, married (2) 24 Sep 1637, at Weiwerd, Evert Claassens, married (3) 3 Mei 1638, at Weiwerd (by law), Eppo Claesen, married (4) 21 Apr 1639, at Weiwerd, Schulte Havicks.
Trijne died 21 Dec 1666, Weiwerd.

42. Ufko Fockes born as 'van de Veendijk', married (1) 24 Aug 1651, at Nieuwolda, Antje Alles, died before Mei 1668, married (2) ws. Frouwe Jans. Ufko died after Jan 1672.

43. ws. Frouwe Jans.

56. Frerick Arents born about 1620, ws.Wagenborgen, brewer and agriculture at Termunterzijl, married (1) 14 Jun 1640, at Wagenborgen h.c., 14 Jul 1640, Wagenborgen, Abeltje Eltjens, born about 1619, ws.Wagenborgen, died between 1647-'51, married (2) about 1651, Teube Jans, born around 1630, Oterdum.
Frerick died 23 Aug 1667, Termunterzijl.

57. Abeltje Eltjens born about 1619, ws.Wagenborgen, died betrween 1647-'51.

60. Jan Harmens born as 'van Wagenborgen', farmer at Wagenborgen, married 12 Apr 1635, at Noordbroek, Wypke Tjapkes, born about 1615, as 'van Noordbroek', died after Feb 1667. Jan died between 1647-'54.

61. Wypke Tjapkes born about 1615, as 'van Noordbroek', married (1) 12 Apr 1635, at Noordbroek, Jan Harmens, born as 'van Wagenborgen', lfarmer at Wagenborgen, died between 1647-'54, married (2) 9 Jul 1654, at Wagenborgen h.c., Pieter Eppes, born as 'van Siddeburen', farmer at Wagenborgen, died after Feb 1667.
Wypke died after Feb 1667.

62. Oomke Hayes born about 1620, Wagenborgen, elder to Wagenborgen, got married before Mei 1647, Martje Waldriks, born about 1620, died after Mrt 1685.
Oomke died around 1666, Wagenborgen.

63. Martje Waldriks born about 1620, died after Mrt 1685.

7th generation

68. ds.Lubbertus Toxopaeus born 1576, Schüttorf (Bentheim), preacher at Larrelt (O.Frl.), married around 1600, at ws. Larrelt, Geeske Johans Fewen, born around 1578, Larrelt (O.Frl.), died 25 Aug 1657, Larrelt, 82 years of age, bury at Larrelt, in the church.
Ds. Lubbertus died 3 Jul 1661, Larrelt, 84 years of age, bury in Larrelt, in the church.
The tombstones of ds. Lubbertus Toxopaeus and are wife its both in the chorus of the church to Larrelt bricked in.

69. Geeske Johans Fewen born about 1578, Larrelt (O.Frl.), died 25 Aug 1657, Larrelt, 82 years of age bury in Larrelt, in the church.

70. Abel Aeissens born about 1585, Termunterhamrik, farmer at Oostwolderhamrik, married about 1600, Jantjen, died around 1658, Oostwolderhamrik. Abel died before Mei 1648.
The married couple bought 10 Aug 1613 country of Haycko Tammens.

71. Jantjen died about 1658, Oostwolderhamrik.

76. Havick Schultes teacher to Weiwerd, married Lutgert, died 5 Sep 1666, Weiwerd.
Havick Schultes became mamber to Weiwerd at 30 Sep 1627, together with his wife.

77. Lutgert died 5 Sep 1666, Weiwerd.

84. Focke Ufkes
Focke died after Apr 1709.

112. Arent Jansen born about 1585, ws.Wagenborgen, farmer at Nieuwolda, married around 1605, Wijven Vechter, born about 1590, ws.Wagenborgen, died between 1630-'40.
Arent died between 1640-'43.

113. Wijven Vechter born about 1590, ws.Wagenborgen, died between 1630-'40.

114. Eltio Popkens farmer at Wagenborgen, married Lysbeth Geerts, died after Aug 1647.
Eltio died before Jul 1640.
Eltjo Popkens was in 1603 church guardians to Wagenborgen then the tower bell became put in.

115. Lysbeth Geerts married (1) Eltio Popkens, farmer at Wagenborgen, died before Jul 1640, married (2) 17 Nov 1641, at Wagenborgen h.c., Symen Eckes, farmer, died after Aug 1647.
Lysbeth died after Aug 1647.

120. Harmen Lamberts married about 1610, N.N. Jans, died before Mrt 1635.
Harmen died after Mrt 1635, Noordbroek.

121. N.N. Jans died before Mrt 1635.

122. Tjapke Berents married about 1615, at Noordbroek (of Wagenborgen), Lysebet Elties, died between 1642-'54.
Tjapke died between 1635-'42.

123. Lysebet Elties died between 1642-'54.

124. Haye Willems elder at Wagenborgen, married before 1616, Wendel Heres.
Haye died around 1661, Wagenborgen.

125. Wendel Heres.

126. Waldrik.
Waldrik owned country to Termunten and a part of a homeplace to Baamsum.

8th generation

138. Johan Fewen born about 1550, farmer at Larrelt, married about 1572, Houwke Heres (Boyen), died after Okt 1622. Johan died after Okt 1622.
Johan Fewen was in 1611 and 1619 church guardians to Larrelt.
In 1580, he is named in the 'Schatzungsregister' With 12 cows; in 1583 he owned 14 cows and in 1586: 16 pieces.
Johan Fewen is possible a son by Roelf Fewen and a grandson or nephew of Fewo von Nesserland, that in 1557 is named. Proofs of this had not been found!

139. Houwke Heres (Boyen) died after Okt 1622.

140. Aysse Abels born around 1560, "stadsmeier" to Termunten, got married Hase
Aysse died around 1601, Termunten.

141. Hase.

224. Jan Tonnys born 1560, Wagenborgen, farmer at Wagenborgen, married 1585, at Wagenborgen, Epke, born about 1564, ws.Wagenborgen, died before Mei 1643.
Jan died before Mei 1643.

225. Epke born around 1564, ws.Wagenborgen, died before Mei 1643.

230. Geert Jacobs married Menske Egges. Geert died after Apr 1615.

231. Menske Egges.

9th generation

278. Hero Boyen born as 'in de Griet', married Liure Geerts Dijken, born at Greetsiel (O.Frl.).
Hero died after Nov 1630.
Hero Boys was of 1604 until 1611 envoy of the "house men position"; in 1606 assignator and was member in 1611 of the commission till reformation of the "nedergerichten" and the country law in east friesland. (Oost Friesland)

279. Liure Geerts Dijken born at Greetsiel (O.Frl.).
Liure was a full cousin of Ubbo Emmius, the later founder and first rector of the University of Groningen.

462. Eggo Brunts farmer at Scheemda(9), married around 1585, Ocke, died before Jan 1632.
Eggo died before Jan 1632.

463. Ocke died before Jan 1632.

10th generation

558. Gerlt Dyken geb. Greetsiel (O.Frl.), Erfgesetene (get function by inherit) at Greetsiel, married Ette.
Gerlt Dijken Owned 75 graze country, 18 cows and 4 ducks.

559. Ette.

924. Brunt Reenkes farmer at Midwolda(46), died about 1578, ws.Midwolda.
Brunt Reenkes becomes in 1565 in the kerkeraad act to Midwolda named.

11th generation

1116. Dyko Meeten born about 1479, "Erfgesetene (get function by inherit) en Sylrigter", married Ida Emmen, born at Greetsiel (O.Frl.).
Dyko died after 1534, Greetsiel (O.Frl.).
Dyko Marks left during the siege through the Geldersen of the castle of the Griete in full arms the castle to defend "de Zijl. He was caught taken and against a considerable ransom released.

1117. Ida Emmen born at Greetsiel (O.Frl.).

12th generation

2232. Mete Remets born about 1455, as 'van Greetsiel', Erfgesetene (get function by inherit) te Greetsiel, married about 1478, Duire.
Mete Remets wordt in 1450 as erfgesetene 'in de Griete' named.
He is also known as Mette Reemts.

2233. Duire.

2234. Emmo Oesebrants born about 1455, Greetsiel (O.Frl.), erfgesetene (get function by inherit) at Greetsiel, married (1) Etta, born as 'in de Griet', married (2) Liura, boorn as 'in de Greeth'. Emmo Oesebrants was witness in 1492.

2235. Liura born as 'in de Greeth'.
Liura owned in 1510 country at Pilsumer Hammrich (O.Frl.).

13th generation

4464. Remet born about 1410, ws. at Greetsiel.
Remet is named in 1460.

4468. Oesebrant Emmen born around 1425, as 'in de Griete', living at Snederhusen, married about 1454, Hissa, born around 1423.

4469. Hissa born about 1423.

Until so far the quarter state. Quite many names place and numbers. Unfortunately no photographs or images from that time. Round the line really what inzichtelijk I have to make already the names with lines in a family tree processes, as it already more to find be on the website. When you just a page back by pressing the back button and there press on the family tree you will find these.